Home
SỔ MƠ
KINH NGHIỆM
GIẢI TRÍ
Nuôi Song Thủ Khung 3 Ngày
688

1. Chú ý phương pháp:

– Chúng tôi đã từng thử rất nhiều phương pháp và đã đúc kết ra rất nhiều kinh nghiệm và phương pháp này chúng tôi chọn để các bạn chơi là tỉ lệ 1 – 3 – 10 và chúng tôi cam đoan đây là cách chơi hiệu quả nhất.

– Còn chuyện bể khung 1 lần hoặc 2 lần trong 1 tháng là chuyện bình thường. Các bạn nên chuẩn bị vốn để sẵn sàng cho việc bể khung. Dù bị bể khung 1 hay 2 lần thì các bạn vẫn có lãi, nếu không bị bể khung các bạn sẽ lãi rất nhiều . Mong các bạn chú ý chuyện bể khung để không cạn vốn.

– Ví dụ nếu các bạn có 100.000 đ thì các bạn chỉ đánh 50.000 đ còn 50.000 đ giữ lại, có 20.000 đ thì đánh 10.000 đ còn 10.000 đ giữ lại phòng chuyện bể khung, chúng tôi đưa ra số rất hiếm chuyện bể khung liên tục 2 lần vì vậy cho dù bạn có mức vốn bao nhiêu thì cũng có thể duy trì và chơi lâu dài cũng không hết vốn mà lãi thì tăng lên theo ngày tháng nếu tuân thủ theo quy tắc và cách chơi của chúng tôi.

2. Phương pháp vào tiền:

Nuôi gấp thếp theo tỉ lệ 1x, 3,x 10x. Cụ thể với mức vốn nhỏ:

Ngày 1: 10 d/con

Ngày 2: 30 d/con

Ngày 3: 100 d/con

Khi ăn khung bạn quay lại mức vào tiền của ngày 1.

3. Cách bắt số:

Thống kê các cặp nuôi đẹp nhất từ 4950 cặp số, dựa trên rất nhiều phương pháp như: tần suất,bạc nhớ, gan…..vv

Cụ thể với số vốn 10.000.000 nuôi 3 ngày

Ví dụ nuôi cặp 01-10 với vốn nhiều bạn vào tiền như sau :

Nuôi gấp thếp theo tỉ lệ 1x, 3,x 10x với mức vốn lớn:

Ngày 1: 01-10 = 40 đ

Ngày 2: 01-10 = 120 đ

Ngày 3: 01-10 = 400 đ

Đây là dịch vụ VIP của chúng tôi, để sử dụng bạn cần nạp thẻ cào 100.000 VND để có Loto cặp nuôi 3 ngày đẹp và chính xác nhất.

Lưu ý: Khi nạp thẻ thông báo chỉ hiện ra 1 lần duy nhất nên bạn hãy chờ đợi “Loto cặp nuôi 3 ngày” sẽ hiện ra bạn hãy nhìn cho kỹ, nếu lúc nạp thẻ bị lỗi vui lòng gọi 0966576203để được hỗ trợ.

+ Nuôi lô .. từ ngày 19/02/2018 – 21/02/2018 vui lòng nạp thẻ để xem số

+ Nuôi lô 34-43 từ ngày 11/02/2018 – 13/02/2018trượt

+ Nuôi lô 23-32 từ ngày 08/02/2018 – 10/02/2018ăn lô 32 ngày 3

+ Nuôi lô 79-97 từ ngày 06/02/2018 – 08/02/2018ăn lô 79 ngày 2

+ Nuôi lô 24-42 từ ngày 03/02/2018 – 05/02/2018ăn lô 24 ngày 3

+ Nuôi lô 57-75 từ ngày 01/02/2018 – 03/02/2018ăn lô 75 ngày 2

+ Nuôi lô 23-32 từ ngày 30/01/2018 – 01/02/2018ăn lô 23 ngày 2

+ Nuôi lô 48 84 từ ngày 27/01/2018 – 29/01/2018trượt

+ Nuôi lô 35-53 từ ngày 26/01/2018 – 28/01/2018ăn lô 35 ngày 1

+ Nuôi lô 23-32 từ ngày 24/01/2018 – 26/01/2018ăn lô 32×2 ngày 2

+ Nuôi lô 57-75 từ ngày 22/01/2018 – 24/01/2018ăn lô 57 ngày 2

+ Nuôi lô 69-96 từ ngày 20/01/2018 – 22/01/2018ăn lô 96 ngày 2

+ Nuôi lô 58-85 từ ngày 17/01/2018 – 19/01/2018ăn lô 85 ngày 3

+ Nuôi lô 69-96 từ ngày 16/01/2018 – 18/01/2018ăn lô 96 ngày 1

+ Nuôi lô 18-81 từ ngày 13/01/2018 – 15/01/2018trượt

+ Nuôi lô 57-75 từ ngày 10/01/2018 – 12/01/2018trượt

+ Nuôi lô 03-30 từ ngày 07/01/2018 – 09/01/2018ăn lô 30 ngày 3

+ Nuôi lô 79-97 từ ngày 06/01/2018 – 08/01/2018ăn lô 79 ngày 1

+ Nuôi lô 68-86 từ ngày 05/01/2018 – 07/01/2018ăn lô 68 ngày 1

+ Nuôi lô 45-54 từ ngày 04/01/2018 – 06/01/2018ăn lô 54 ngày 1

+ Nuôi lô 96-69 từ ngày 03/01/2018 – 05/01/2018ăn lô 96 ngày 1

+ Nuôi lô 78-87 từ ngày 02/01/2018 – 04/01/2018ăn lô 87 ngày 3

+ Nuôi lô 67-76 từ ngày 30/12/2017 – 01/01/2018ăn lô 67 ngày 3

+ Nuôi lô 48-84 từ ngày 27/12/2017 – 29/12/2017ăn lô 48×2 ngày 3

+ Nuôi lô 23-32 từ ngày 26/12/2017 – 28/12/2017ăn lô 23 ngày 1

+ Nuôi lô 17-71 từ ngày 25/12/2017 – 27/12/2017ăn lô 17 ngày 1

+ Nuôi lô 45-54 từ ngày 24/12/2017 – 26/12/2017ăn lô 45 ngày 1

+ Nuôi lô 35-53 từ ngày 23/12/2017 – 25/12/2017ăn lô 35 ngày 1

+ Nuôi lô 67-76 từ ngày 22/12/2017 – 24/12/2017ăn lô 52 ngày 1

+ Nuôi lô 25-52 từ ngày 19/12/2017 – 21/12/2017ăn lô 52 ngày 3

+ Nuôi lô 57-75 từ ngày 17/12/2017 – 19/12/2017ăn lô 75 ngày 2

+ Nuôi lô 23-32 từ ngày 16/12/2017 – 18/12/2017ăn lô 32 ngày 1

+ Nuôi lô 23-32 từ ngày 15/12/2017 – 17/12/2017ăn lô 23-34 ngày 1

+ Nuôi lô 24-42 từ ngày 14/12/2017 – 16/12/2017ăn lô 24 ngày 1

+ Nuôi lô 27-72 từ ngày 13/12/2017 – 15/12/2017ăn lô 27-72 ngày 1

+ Nuôi lô 69-96 từ ngày 11/12/2017 – 13/12/2017ăn lô 69×2 ngày 2

+ Nuôi lô 87-78 từ ngày 08/12/2017 – 10/12/2017ăn lô 78 ngày 3

+ Nuôi lô 04-40 từ ngày 06/12/2017 – 08/12/2017ăn lô 40 ngày 2

+ Nuôi lô 26-62 từ ngày 02/12/2017 – 04/12/2017ăn lô 26 ngày 3

+ Nuôi lô 27-72 từ ngày 02/12/2017 – 04/12/2017ăn lô 72 ngày 1

+ Nuôi lô 34-43 từ ngày 30/11/2017 – 02/11/2017ăn lô 43 ngày 2

+ Nuôi lô 56-65 từ ngày 28/11/2017 – 30/11/2017ăn lô 56 ngày 2

+ Nuôi lô 38-83 từ ngày 25/11/2017 – 27/11/2017trượt

+ Nuôi lô 96-69 từ ngày 23/11/2017 – 25/11/2017ăn lô 96 ngày 2

+ Nuôi lô 34-43 từ ngày 20/11/2017 – 22/11/2017trượt

+ Nuôi lô 05-50 từ ngày 19/11/2017 – 21/11/2017ăn lô 05 ngày 1

+ Nuôi lô 67-76 từ ngày 17/11/2017 – 19/11/2017ăn lô 67 ngày 2

+ Nuôi lô 72-27 từ ngày 14/11/2017 – 16/11/2017trượt

+ Nuôi lô 78-87 từ ngày 12/11/2017 – 14/11/2017ăn lô 87×2-78 ngày 2

+ Nuôi lô 78-87 từ ngày 11/11/2017 – 13/11/2017ăn lô 87-78 ngày 1

+ Nuôi lô 16-61 từ ngày 08/11/2017 – 10/11/2017ăn lô 27 ngày 1

+ Nuôi lô 27-72 từ ngày 07/11/2017 – 09/11/2017ăn lô 27 ngày 1

+ Nuôi lô 68-86 từ ngày 05/11/2017 – 07/11/2017ăn lô 68 ngày 2

+ Nuôi lô 18-81 từ ngày 03/11/2017 – 05/11/2017ăn lô 81×2 ngày 2

+ Nuôi lô 28-82 từ ngày 02/11/2017 – 04/11/2017ăn lô 82-28 ngày 1

+ Nuôi lô 28-82 từ ngày 01/11/2017 – 03/11/2017ăn lô 82 ngày 1

+ Nuôi lô 67-76 từ ngày 31/10/2017 – 02/11/2017ăn lô 67 ngày 1

+ Nuôi lô 57-75 từ ngày 30/10/2017 – 01/11/2017ăn lô 57 ngày 1

+ Nuôi lô 34-43 từ ngày 29/10/2017 – 30/10/2017ăn lô 43 ngày 1

+ Nuôi lô 59-95 từ ngày 26/10/2017 – 28/10/2017trượt

+ Nuôi lô 36-63 từ ngày 23/10/2017 – 25/10/2017 ăn lô 36-63 ngày 3

+ Nuôi lô 35-53 từ ngày 20/10/2017 – 22/10/2017 ăn lô 53 ngày 3

+ Nuôi lô 35-53 từ ngày 17/10/2017 – 19/10/2017 ăn lô 53 ngày 3

+ Nuôi lô 07-70 từ ngày 16/10/2017 – 18/10/2017 ăn lô 07 ngày 1

+ Nuôi lô 47-74 từ ngày 15/10/2017 – 17/10/2017 ăn lô 74 ngày 1

+ Nuôi lô 16-61 từ ngày 12/10/2017 – 14/10/2017 ăn lô 16 ngày 3

+ Nuôi lô 67-76 từ ngày 09/10/2017 – 11/10/2017 trượt

+ Nuôi lô 24-42 từ ngày 08/10/2017 – 10/10/2017 ăn lô 24 ngày 1

+ Nuôi lô 58-85 từ ngày 05/10/2017 – 07/10/2017 ăn lô 58 ngày 3

+ Nuôi lô 17-71 từ ngày 03/10/2017 – 05/10/2017 ăn lô 71×2 ngày 2

+ Nuôi lô 27-72 từ ngày 30/09/2017 – 02/10/2017 trượt

+ Nuôi lô 86-68 từ ngày 29/09/2017 – 01/10/2017 ăn lô 68×2 ngày 1

+ Nuôi lô 37-73 từ ngày 26/09/2017 – 28/09/2017 trượt

+ Nuôi lô 86-68 từ ngày 24/09/2017 – 26/09/2017 ăn lô 68 ngày 2

+ Nuôi lô 23-32 từ ngày 22/09/2017 – 24/09/2017 ăn lô 23×2 ngày 2

+ Nuôi lô 36-63 từ ngày 19/09/2017 – 21/09/2017 trượt
+ Nuôi lô 06-60 từ ngày 16/09/2017 – 18/09/2017 ăn lô 06×2 ngày 3
+ Nuôi lô 13-31 từ ngày 13/09/2017 – 15/09/2017 ăn lô 13 ngày 3
+ Nuôi lô 78-87 từ ngày 12/09/2017 – 14/09/2017 ăn lô 87 ngày 1
+ Nuôi lô 58-85 từ ngày 11/09/2017 – 13/09/2017 ăn lô 85 ngày 1

Từ Khóa: ,
Hỗ trợ - báo lỗi
Phone: 0966576203
Email: soicaulo368@gmail.com
•*´¨`*•Chuyên Mục•*´¨`*•.
Bạch Thủ Miền Bắc Hôm Nay Bạch Thủ Miền Bắc Hôm Nay
Song Thủ Lô Miền Bắc Đẹp Song Thủ Lô Miền Bắc Đẹp
Lô Xiên 2 Miền Bắc Chính Xác Lô Xiên 2 Miền Bắc Chính Xác
Dàn Lô 3 Số Miền Bắc Chuẩn Dàn Lô 3 Số Miền Bắc Chuẩn
Nuôi Bạch Thủ Khung 3 Ngày Nuôi Bạch Thủ Khung 3 Ngày
Nuôi Bạch Thủ Khung 6 Ngày Nuôi Bạch Thủ Khung 6 Ngày
Nuôi Song Thủ Khung 2 Ngày Nuôi Song Thủ Khung 2 Ngày
Dàn Đặc Biệt 10 Số Đẹp Nhất Dàn Đặc Biệt 10 Số Đẹp Nhất